Partner ligy

 • účast firemního týmu v soutěži Golden Tour Brno 2020
 • uvedení loga klienta na akcích v hale, kde bude liga probíhat - 2x banner o velikosti 3x 1m (dodá klient)
 • uvedení klienta jakopartnera na panelu ve V.I.P. prostoru v hale
 • uvedení klientova loga na velkoplošné projekci na slavnostním zahájení a závěrečném galavečeru k akci
 • logo klienta na vstupenkách a pozvánkách na slavnostní zahájení a závěrečný galavečer
 • vystavení letáků / prezentačních materiálů klienta ve VIP prostoru při všech akcích ve sportovní hale a na slavnostním zahájení a zakončení
 • logo klienta na plakátu vydaném k akci
 • uvedení loga klienta na internetové stránky ligy www.goldentour.info v sekci Golden Tour Brno
 • reklamní inzerce klienta (formát A5) v katalogu vydávaném po akci
 • verbální prezentace moderátorem na každém hracím kole
 • zařazení partnera do „umělého trhu“ v rámci projektu
 • zajištění 1x VIP pozvánky na závěrečný galavečer (platná pro dvě osoby)
 • reklamní plnění za celou akci předá pořadatelská společnost I.S.C. Sports nejpozději do 3 měsíců po skončení akce

Finanční plnění za tuto úroveň partnerství činí 35 000,- Kč + DPH