Speciální partner

 • účast firemního týmu v soutěži Golden Tour Brno 2020
 • uvedení loga klienta na akcích v hale, kde bude liga probíhat - 3x banner o velikosti 3x 1m (dodá klient)
 • uvedení klienta jako speciálního partnera na panelu ve V.I.P. prostoru v hale
 • uvedení klientova loga na velkoplošné projekci na slavnostním zahájení a závěrečném galavečeru k akci
 • logo klienta na vstupenkách a pozvánkách na slavnostní zahájení a závěrečný galavečer
 • vystavení letáků / prezentačních materiálů klienta ve VIP prostoru při všech akcích ve sportovní hale a na slavnostním zahájení a zakončení
 • logo klienta na plakátu vydaném k akci
 • uvedení loga klienta na internetové stránky ligy www.goldentour.info  v sekci Golden Tour Brno
 • reklamní inzerce klienta (formát A5) v katalogu vydávaném po akci
 • verbální prezentace moderátorem na každém hracím kole
 • zařazení partnera do „umělého trhu“ v rámci projektu
 • zajištění 2x VIP pozvánky na závěrečný galavečer (platná pro dvě osoby)
 • zajištění možnosti předání jedné z cen na závěrečném galavečeru
 • zapojení do systému registračních karet hráčů
 • prezentace při finálovém mezinárodním turnaji EURO Golden Tour 2019
 • zajištění účasti na „Setkání manažerů“ Golden Tour, které probíhá během turnaje EURO Golden Tour
 • reklamní plnění za celou akci předá pořadatelská společnost I.S.C. Sports nejpozději do 3 měsíců po skončení akce

Finanční plnění za tuto úroveň partnerství činí 45 000,- Kč + DPH